Продукти

Swing bot – 100% автоматичен

Swing bot е един от най-сложните софтуерни програми. Това е внимателно структуриран тренд бот. Той има строг и безопасен контрол върху вложените средства на пазара и може да работи с двойки, които дават възможност за положителен суап (сумата от печалбите минус загубите). Той е проектиран така, че вашият поплавък винаги да контролира. 

Минимален препоръчителен капитал за работа на вашия брокер 1000 евро.

Работата на бота в реално време:
https://www.fxblue.com/users/116859